Warszawa
blisko
W Warszawie działają 2 oddziału banku DNB Bank Polska SA. Tu możesz otworzyć wkład, dokonać płatności, wypłacić gotówkę, uzyskać kredyt lub kartę kredytową tak samo jest i w innych bankach w Warszawie. Porównaj warunki kredytów banku DNB Bank Polska SA z innymi bankami na stronię internetowej https://100bankov.pl.

Информация о банке

Информация о банке:

DNB Bank Polska S.A. – bank komercyjny z siedzibą w Warszawie.

Działalność


Bank DNB Bank Polska S.A. rozpoczął działalność na polskim rynku w 2002 r. Do końca kwietnia 2006 r. działał pod marką NORD/LB Bank Polska SA, następnie do listopada 2013 jako DnB Nord Polska. Jest członkiem grupy finansowej DNB, a jego jedynym akcjonariuszem jest skandynawski Bank DNB.

Grupa rozpoczęła działalność z początkiem 2006 r., obsługując klientów zlokalizowanych w krajach regionu Morza Bałtyckiego – w Polsce, Danii, Finlandii, na Łotwie, Litwie i w Estonii. W skład Grupy weszły m.in. banki działające wcześniej pod marką NORD/LB w tych krajach.

Pierwotnie był bankiem korporacyjnym, obsługującym wyłącznie duże i średnie firmy. Główne obszary specjalizacji banku w tym obszarze to finansowanie projektów inwestycyjnych, finansowanie transakcji handlowych, faktoring, cash management, transakcje walutowe, instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym i stóp procentowych, a także zarządzanie należnościami.

W listopadzie 2007, po połączeniu z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – BISE specjalizacja Banku znacznie się rozszerzyła – obsługiwał także małe i średnie firmy, klientów indywidualnych, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe i wspólnoty mieszkaniowe.

W 2010 r. wartość aktywów grupy przekroczyła 11 mld EUR.

W maju 2013 bank przeszedł reorganizację, w jej efekcie ograniczył swoją działalność do klientów korporacyjnych i samorządowych. Klientów indywidualnych (z wyjątkiem hipotecznych), wspólnoty ekonomiczne oraz małe i średnie firmy Bank przekazał wraz z oddziałami spółce Getin Noble Bank.

15 listopada 2013 bank DnB NORD zmienił swą nazwę na DNB Bank Polska, kontynuując prowadzoną dotychczas działalność jako specjalistyczny bank korporacyjny.

Obecnie DNB Bank Polska obsługuje duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny, skupiając się na finansowaniu przedsiębiorstw z wybranych sektorów, w tym szczególnie sektora energetycznego, TMT (Telekomunikacja, Media, Technologia), motoryzacyjnego oraz sektora publicznego.

Oddziały

Miasto Adres Telefon
Piaseczno Piaseczno, ul.Postępu 15C (22) 524-10-00, 524-10-01
Warszawa Warszawa, ul.Postępu 15C (22) 524-10-00, 524-10-01

Dane adresowe

Pełne imię i nazwisko: DNB Bank Polska SA

Siedziba prawna: Warszawa, ul.Postępu 15c, 02-676

Kontakt

(22) 524-10-00, 524-10-01